Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Milieuhygiëne
Andere namen
RMC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1984
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak ter bevordering van de samenhang in
het regeringsbeleid op het gebied van de milieuhygiëne, over onderwerpen
op dat gebied interdepartementaal overleg te voeren en adviezen uit te
brengen aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en desgevraagd aan Onze andere Ministers.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1984 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3443d831-df00-4510-9b30-6ddc39aeefc4