Overzicht relaties

Rijkswerkgroep Lauwerszeegebied (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1962
Einddatum
1989
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Overleggen over de planologische aspecten, de technische uitvoerbaarheid, de kostenverdeling en het toekomstig rijksbeheer, in verband met de voorgenomen militaire inrichtingswerken in het Lauwerszeegebied.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ff46a824-0563-41be-9dde-c1648674cc90