Overzicht relaties

Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (Justiti...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1985
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Advies uitbrengen over de maatregelen die getroffen moeten worden om de organisatie van de rechtspraak in ruime zin, de samenstelling van de rechterlijke macht daaronder begrepen, zodanig te vernieuwen, dat de rechtspleging aangepast zal zijn aan de maatschappelijke omstandigheden en inzichten;</p><p>Doen van voorstellen omtrent in verband daarmee te treffen wettelijke voorzieningen.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij KB van 1 april 1976.</p><p>Werkzaamheden beƫindigd in 1985 bij publicatie van het tweede deel van de eindrapportage van de commissie. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1976 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2b0ea0e5-1a9b-4d3d-93f3-e318a55fa21b