Overzicht relaties

Staatscommissie inzake Bescherming Persoonlijke levenssfeer ...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Commissie Koopmans
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1972
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

Het uitbrengen van advies over de vraag welke wettelijke of andere maatregelen wenselijk zijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het gebruik van geautomatiseerde registratiesystemen voor persoonsgegevens, en over de vraag in hoeverre het wenselijk is deze maatregelen mede van toepassing te doen zijn op andere persoonsregistraties met name indien daaruit gegevens aan derden plegen te worden verstrekt.

Structuur

Deze Staatscommissie werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 februari 1972 no. 70.[1]

Het eindrapport van de adviescommissie verscheen in 1976.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1972 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/08e76d8f-b69e-4dfb-be00-b0d7ded1eaf1
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1974