Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1901
Einddatum
1917
Geschiedenis

Het Statistisch Bureau werd in 1901 opgericht. De oprichting van dit bureau stond  los van veranderingen van de departementen in Nederlands-Indië die vaak directe gevolgen hadden voor de bureaucratische organisatiestructuur in Nederland.[1]

 

Functies en activiteiten

Het Statistisch Bureau had taken omtrent:

- de Indische weduwen –en wezenfondsen;

- verzamelen, bijhouden en bewerken van statistische gegevens omtrent de Oost-Indische burgerlijke en militaire landsdienaren;

- evenals het opmaken van de wetenschappelijke balansen van die fondsen.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1901 tot 1917
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
14e Afdeling Statistisch bureau (Koloniën) 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/86b08a42-6258-4097-ac31-0ed9b4eb2286
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Staatsalmanak 1917.