Overzicht relaties

Strafrechtstoepassing (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1974
Functies en activiteiten

Volgens eerst vermelde wet werden de gestichten onderscheiden in gevangenissen, huizen van bewaring, rijkswerkinrichtingen en rijksasielen voor psychopaten. In de gevangenissen werd, behoudens het bepaalde bij artikel 25 van het Wetboek van Strafrecht, uitsluitend burgerlijke en militaire gevangenisstraf ten uitvoer gelegd. De huizen van bewaring waren bestemd voor opname van:

Hen, die de straffen van hechtenis of van militaire detentie moesten ondergaan;

Alle anderen, die krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking of door het openbaar gezag rechtens van hun vrijheid waren beroofd, voor zover geen andere plaats voor hen is bestemd;

Doortrekkende gevangenen en andere onder verzekerde bewaring vervoerde personen, terwijl voorts

In deze gestichten ook diegenen konden worden ondergebracht, die tot gevangenisstraf veroordeeld waren en van wie werkelijke straftijd niet meer dan drie maanden bedroegen.[1]

 

 

Structuur

Omtrent het gevangeniswezen en de psychopatenzorg waren algemene regelen gesteld bij de wet van 21 dec 1951 (Stb. 596) en het Koninklijk Besluit, van 23 mei 1953 (Stb. 237), terwijl over de psychopatenzorg voorts nog regelen gesteld werden in het Koninklijk Besluit van 28 sep 1928 (Stb. 386), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 mei 1953 voormeld.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1974
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2b46915f-1629-430f-ae0d-0602a46d4b79
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1974

[2] Ibidem