Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Minister van Binnenlandse Zaken, belast met de uitvoering van het besluit van de ministerraad van 7 mei 1986, adviseren omtrent de landelijke invoering van het Uniform alarmnummer ter waarschuwing van politie, brandweer en ambulancedienst;</p><p>Toezien op de juiste invoering van het bovengenoemde besluit. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1986 tot 1991
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stuurgroep Uniform Meldpunt 0011 (BZK) 1986
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c96630d1-f002-4e7e-9cfb-cf9fb3cdd81e