Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Stuurgroep 0011
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1968
Einddatum
1986
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren betreffende de uitvoering van het principebesluit van de ministerraad van 15 december 1967 tot landelijke invoering van een uniform alarmnummer.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stuurgroep Invoering Landelijk Uniform Alarmnummer (BZK) 1986
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1968 tot 1986
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9a8a06a7-61ff-4467-8276-bc7cf3d6685a