Overzicht relaties

Technische Commissie Grondwaterbeheer (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
TCGB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Aan Gedeputeerde Staten der provincies op verzoek rapport uitbrengen over aanvragen tot verlening of wijziging van een vergunning tot ontrekken van grondwater of infiltreren van water in de bodem;</p><p>op verzoek van betrokkene onderzoek doen naar het optreden van schade aan een onroerend goed veroorzaakt door een ontrekking of een infiltratie, en advies uitrbengen over de ondervanging of vergoeding van schade.</p><p></p>

Structuur

Staatsalmanak onjuist. Op basis van een gepubliceerde rapport, kan vastgesteld worden dat de commissie minimaal tot 2003 heeft bestaan. Meer bronnen zijn niet beschikbaar.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1987 tot 2003
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5df60043-e63e-4dcf-ac14-02104e5f977d