Overzicht relaties

Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (CRM, WVC)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Uitkeringsraad
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1972
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Tussen 1972 en 1983: het voorbereiden en nemen van beslissingen op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.</p><p>Van 1983 tot 1990: het nemen van de beslissingen op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers. In 1983 werd de voorbereiding en uitwerking van de beslissingen overgedragen aan het ABP omdat er bij de behandelingen van aanvragen en bezwaarschriften aanzienlijke achterstanden waren ontstaan en omdat de Stichting 1940-1945 haar Wuv-taken wilde afstoten. Het ABP vormde binnen zijn organisatie een afdeling Wuv die de werkzaamheden uitvoerde die daarvóór door het secretariaat van de Uitkeringsraad en de Stichting 1940-1945 werden uitgevoerd. Het ABP droeg ook zorg voor het opstellen van geneeskundige adviezen.</p>

Structuur

<p>In 1990 opgegaan in de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Pensioen- en Uitkeringsraad (WVC, VWS) 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0db721ba-e46c-4ab4-b19a-7ecf503dd33d