Identiteit
Andere namen
PUR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Functies en activiteiten

Belast zijn met de toepassing en de uitvoering van de buitengewone pensioenwetten voor verzetsdeelnemers uit de Tweede Wereldoorlog alsmede de uitkeringswetten voor vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen uit de tweede Wereldoorlog.

Structuur

Bij wet opgericht op 1 juli 1990. Taken voorheen ondergebracht bij het ABP.

Per 1 januari 2011 opgeheven, taken ondergebracht bij de Sociale Verzekeringsbank.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Buitengewone Pensioenraad (CRM, WVC) 1990
Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (CRM, WVC) 1990
Raad Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers (WVC) 1990
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Sociale Verzekeringsbank (SZ) 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b81077b5-5920-4885-85c7-5afca674d82a