Overzicht relaties

Vaste Commissie Opervlaktedelftstoffen, Waterbeheer en Noord...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Voorbereiden van adviezen van de raad of onderdelen daarvan die betrekking hebben op het beleid ten aanzien van de voorziening in oppervlaktedelfstoffen, op het beleid ten aanzien van het kwantitatieve en het kwalitatieve waterbeheer, met inbegrip van het beheer van droogvallen gronden, alsmede op het beleid ten aanzien van de Noordzee in al zijn aspecten.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1992 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7ba94226-57fb-46a8-a874-e9617b382725