Overzicht relaties

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afdeling Noord-Holland

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VNG, afdeling Noord-Holland
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1935
Einddatum
ca. 1940
Geschiedenis

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgericht op 28 februari 1912. De VNG doet naast belangenbehartiging van en voor alle gemeenten bij andere overheden en maatschappelijke organisaties, ook dienstverlening in de vorm van advisering aan alle leden over actuele ontwikkelingen (op eigen initiatief) en advisering aan individuele leden (op verzoek). Bovendien biedt de VNG een platform voor opinievorming en vernieuwing via de VNG-commissies, de provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en ledenraadplegingen. Via verschillende producten en diensten geeft de VNG invulling aan haar belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie. De heer Peter Christianus Josephus Peters, geboren op 21 maart 1892 te Weert en overleden op 14 februari 1968 te Alkmaar, was van 1932-1956 burgemeester van Medemblik en van 1935-1940 secretaris van de VNG, afdeling Noord-Holland. Het archief heeft betrekking op de stukken die door hem als secretaris van de vereniging zijn ontvangen en verzonden.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f44cc59c-27d8-43f3-b541-60267f73ffda