Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Functies en activiteiten

De vlootcommissie diende tot het instellen van een onderzoek omtrent de aanwending van de voor de instandhouding van de zeemacht gebezigde gelden en opgelegde persoonlijke diensten.[1]

De subcommissies van de vlootcommissie dienden te onderzoeken of de luchtvaartdiensten en onderwijsinrichtingen van leger en vloot wellicht konden worden samengevoegd. In de loop der tijd werden door de commissie nog verscheidene andere onderzoeken gedaan, zoals naar de organisatie van de marine luchtvaartdienst, de personeelsbezetting van het marine etablissement te Amsterdam, de wijze van aanschaffing van kleding en levensmiddelen bij leger en vloot, en andere onderwerpen. Leden van de commissie legden voortdurend bezoeken af aan fabrieken waar marinemateriaal in aanbouw was en aan opleidingsinstituten en onderdelen van de Koninklijke marine. Specialisten van binnen en buiten de marine werd om hun mening en om inlichtingen gevraagd. Leden hielden voordrachten over verscheidene onderwerpen.[2]

Mandaten/Gezagsbronnen

De vlootcommissie was ingesteld bij Koninklijk Besluit van 24 Januari 1922 n°. 25.[3]

Bij Koninklijk Besluit van 11 Februari 1922, nr. 37 werd bepaald dat de Legercommissie ten aanzien van aangelegenheden, welke beide delen van de weermacht betroffen, in overleg diende te treden met de Vlootcommissie om zodoende een gemeenschappelijk advies uit te kunnen brengen. Bij gemeenschappelijke vergaderingen trad de voorzitter van de Legercommissie als voorzitter op.[4]

Structuur

Sinds 28 februari 1922 ressorteerden 2 subcommissies onder de vlootcommissie, namelijk de subcommissies luchtvaartdienst en opleidingen.[5]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Vlootcommissie 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/67aed6c1-6259-49c1-a333-3876dd45a11f
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1940

[2] H.E.M. Mettes, Inventaris van het archief van de Vlootcommissie, 1922-1941. Nummer archiefinventaris: 2.13.77 Nationaal Archief, Den Haag 1998

[3] Ibidem

[4] H.E.M. Mettes, Inventaris van het archief van de Legercommissie, 1910-1941. Nummer archiefinventaris: 2.13.74 Nationaal Archief, Den Haag 1998

[5] H.E.M. Mettes, Inventaris van het archief van de Vlootcommissie, 1922-1941. Nummer archiefinventaris: 2.13.77 Nationaal Archief, Den Haag 1998