Overzicht relaties

Voorlopige Raad voor Vervoer (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voorstellen doen aan de Voorlopige raad voor Verkeer en Waterstaat inzake de herziening van de adviesstructuur voor het terrein van het vervoer.</p><p>Coördineren van adviezen die door de andere adviescommissies op het terrein van het vervoer worden uitgebracht.</p><p>Desgevraagd of uit eigen beweging de Minister adviseren over de hoofdlijnen van beleid inzake het vervoer.</p><p>Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal adviseren over bij die Kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet op het gebied van het vervoer. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1987 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7ceffd66-7a9d-4859-b9be-d3c7c3df6cb9