Overzicht relaties

Vrijwillige Landstorm (Defensie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Landstorm
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Functies en activiteiten

Toen het Nederlandse leger in augustus 1914 mobiliseerde, meldden velen zich als vrijwilliger. De preambule van het Koninklijk Besluit waarmee feitelijk de Vrijwillige Landstorm in het leven geroepen werd. De Vrijwillige Landstorm was een mobilisatie-instituut en vormde een onderdeel van het gemobiliseerde leger.

De vrijwillige landstorm omvatte:

-de staf van de vrijwillige landstorm;

-de vrijwillige landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst, Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst;

-de bijzondere vrijwillige landstorm, bestaande uit de in voorkomend geval te vormen landstormkorpsen, waarbij dienst- en reserveplichtigen en vrijwilligers van de vrijwillige landstorm in werkelijke dienst kwamen ter handhaving of tot herstel van de openbare orde en rust.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Vrijwillige Landstorm 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/eabd3e51-8011-4b3c-addf-98946d5b1eed
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1940