Overzicht relaties

Wapen van de Koninklijke Marechaussee (Defensie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Wapen der Koninklijke Marechaussee
Beschrijving
Bestaansperiode
Einddatum
1940-06-14
Geschiedenis

In de meidagen van 1940 weken 271 leden van de KMar uit naar Engeland. De achterblijvers legden vrijwel allen de verklaring op erewoord af, die beslissend was voor krijgsgevangenschap of overgang naar de civiele maatschappij. Bijgevolg werd de marechaussee op 5 juli 1940 gedemilitariseerd en naar de burgerlijke politie overgeheveld, onder het gezag van het departement van Justitie.[1]

 

 

Structuur

Het wapen der Koninklijke marechaussee ressorteerde, wat het materieel en de discipline betrof, onder het Departement van Defensie, doch wat het uitoefenen van de politietaak onder het Departement van Justitie. Het wapen van de marechaussee, maakte deel uit van de Rijkspolitie en bestond uit de staf, vier divisies en het depot.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/38e06eed-ea44-4df0-bf18-ec37525521d6
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, Inventaris van het archief van het Algemeen Toezicht op het Wapen der Koninklijke Marechaussee; Inspectie der Koninklijke Marechaussee, (1815) 1841-1941 (1959). Nummer archiefinventaris: 2.13.44 Nationaal Archief, Den Haag 1989

[2] Staatsalmanak 1940