Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
WR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Bereidt de besluitvorming door de ministerraad voor over:<p>zaken die een belangrijk sociaal, maatschappelijk en cultureel aspect hebben. Hieronder vallen: beleidsterreinen van onderwijs en vorming, gezondheidszorg, kinderbescherming, reclassering, culturele zaken, maatschappelijke ontwikkeling, complementaire voorzieningen, onderdelen van het arbeidsvoorzieningenbeleid.</p><p>aangelegenheden met betrekking tot participatie, recreatie en vrijtijdsbesteding.</p><p>het algemeen minderhedenbeleid.</p>

Structuur

Ingesteld in de ministerraad van 9 juli 1971.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministeriële Commissie Emancipatiebeleid (Ministerraad) 1986
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerraad 1975 tot 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c77494f8-3743-4beb-ae17-ee16d808b497