Overzicht relaties

Zevende afdeling (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Zevende afdeling
Rijkstucht- en opvoedingswezen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1955
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent;
-algemene vraagstukken op het terrein van de Kinderbescherming;
-voorlichting;
-leiding van de Rijksgestichten;
-hoofdcontrole;
-vaststelling algemene richtlijnen voor de gestichts- en gezinsverpleging;
-algemene richtlijnen en adviezen;
-documentatie;
-kaartregister;
-statistiekwerk.
-controle over, stimulering van, steun en advies aan de buitendiensten en particuliere instellingen;
-administratie van de Inspectie, tekeningenarchief;
-preventieve en repressieve jeugdzorg voor regeringspupillen, voogdijpupillen, kinderrechtergevallen en observatiemaatregelen;
-personeelszaken van de Rijksgestichten, van de Voogdijraden, de ambtenaren voor de Kinderwetten, de Rijksagenten en het Algemeen College van Bijstand en Advies voor het Rijkstucht- en Opvoedingswezen;
-materiële voorzieningen van de Rijksgestichten, de buitendiensten en particuliere instellingen;
-begrotingen, financiële controle, subsidieregelingen en subsidietoekenning.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1942 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5a5b87a4-989e-467d-9e8c-9e6faf3cb9fc
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953