Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Aangelegenheden van geheime of algemene aard;

-Onderscheidingen, behandeling gerubriceerde stukken, legalisaties, uitgifte departementale legitimatiebewijzen, voorbereiding en uitvoering buitenlandse dienstreizen, huisvestingszaken, beheer en verantwoording kasgelden;

-Huishoudelijke dienst;

-Aankoop en beheer materieel, drukwerken, schrijf- en bureel- behoeften en dienstkleding;

-Aankoop en beheer van vervoermiddelen van het ministerie en de daaronder ressorterende diensten en instellingen met uitzondering van de voertuigen van de Rijkswaterstaat buiten de standplaats ’s-Gravenhage;

-Afgifte machtiging voor gebruik privé- vervoermiddelen en kilometer-binding;

-Post- en Archiefzaken, registratie en archivering, typekamers, reprografie en expeditie;

-Centraal archiefdepot van de onder het ministerie ressorterende diensten.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Kabinet en Secretarie (VenW) 1961
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1961 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d965add7-ac57-486d-b927-097a140b01ba
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976