Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Interdepartementale Personeelsadministratie Ambtenaren
Andere namen
IPA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1980
Functies en activiteiten

De zorg voor de instandhouding van de geïntegreerde personeelsadministratie van rijksorganen behorende tot de burgerlijke rijksdienst en van tot deze administratie toegelaten andere organen, alsmede het dienstbaar maken daarvan voor bestuurlijke doeleinden.

Het voeren van het secretariaat van tot het terrein van de geïntegreerde personeelsadministratie behorende commissies en werkgroepen.

Structuur

Omstreeks 1981 opgeheven en taken overgedragen aan de nieuwe Hoofdafdeling informatievoorziening Overheidspersoneel.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofdafdeling Informatievoorziening Overheidspersoneel (BZK) 1981
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1971 tot 1980
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5f04c55a-a7e8-414e-9d58-bc2314e732bb
Bronnen

Staatsalmanak 1971, 1976