Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau Bijzondere Aangelegenheden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1979
Functies en activiteiten

Het bureau heeft de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en instandhouding van bedrijfs(zelf)beschermingsorganisaties en voor de veiligheidsaspecten in de ruimste zin binnen het departement en de daaronder ressorterende diensten en dienstonderdelen. Het uitbrengen van adviezen met betrekking tot beveiliging, bewaking en brand-preventie in alle gevallen van nieuwbouw, verbouw alsmede bij verplaatsingen binnen de diensten. Tevens controle op aanwezige brandbestrijdingsapparatuur in de bij bij het departement in gebruik zijnde kantoorpanden. Het opleiden van personeel met betrekking tot eerdergenoemde taken. Het vertegenwoordigen van de Minister in het Nationaal Brandpreventie-instituut.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 1979
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1961 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cb744401-01f5-480b-ae51-fbee2adf9402
Bronnen

Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976