Overzicht relaties

Bureau Financiële en Economische Zaken (CRM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Stafbureau Financiële en Economische Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1975
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent:

-Studie van en advisering van financiële- en economische aspecten van het bijstandsbeleid op kortere en langere termijn;

-Het verzamelen, bestuderen en verwerken van financiële en statistische gegevens, o.i ten behoeve van de begroting en de statistiek der Sociale Zorg;

-Voorbereiding van voorzieningen betreffende rijksvergoedingen aan gemeenten.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1966 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3f7b8c0f-9e07-4cf0-bdbf-a188c4907ffa
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976