Overzicht relaties

Commissie Landelijk Platform Kritische Stoffen (LNV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Landbouwadviescommissie Milieukritische Stoffen
Andere namen
LAC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Hoofddoelstelling van deze commissie, ook wel LAC nieuwe stijl genoemd is ‘te voorzien in een breed Stuur- en Adviesorgaan ten behoeve van ‘Integrale Kwaliteitszorg’ op het terrein van de kritische stoffen, die een bedreiging kunnen zijn voor de agrarische producten, productieketens en de natuur.</p><p>De commissie heeft tot taak de minister van LNV, desgevraagd of uit eigen beweging, van advies te dienen over aangelegenheden over kritische stoffen, die een bedreiging vormen of kunnen vormen voor agrarische producten, visserij producten en de natuur. </p><p>Daarnaast besteedt de commissie primair aandacht aan het terugdringen van de bedoelde bedreiging en aan een verantwoorde modelmatige onderbouwing van signaalwaarden en normen en stimuleert het de samenwerking van de op dit terrein werkzame overheidsdiensten, organen van het georganiseerde bedrijfsleven, wetenschapsinstellingen en maatschappelijke organisaties. </p>

Structuur

<p>De Commissie Landelijk platform Kritische Stoffen is ingesteld bij besluit (nr.J94696) van 26 januari 1994 van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Commissie is een voortzetting van de Landbouwadviescommissie (LAC)</p><p>In 1997 opgeheven bij herziening van het adviesstelsel.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1975 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/31aacde3-9743-46dd-8c6c-50c694a9e151