Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CVV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Functies en activiteiten

De commissie is ingesteld bij de wet Autovervoer Personen, de Wet autovervoer Goederen, de wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, is behoudens beroep op de Kroon, belast met de uitvoering van die wetten, inhoudende de regeling van het vervoer van personen en van goederen over de weg en te water binnen de Nederlandse landsgrenzen door middel van vergunningverlening. Zij beschikt daartoe op aanvragen om vergunning voor de uitoefening van autobusdiensten, de uitvoering van groepsvervoer in meer dan een gemeente, van toerwagenritten en ongeregeld vervoer van personen, op aanvragen om vergunning voor de uitoefening van vrachtautodiensten en afhaal en besteldiensten en voor de uitvoering van ongeregeld goederenvervoer over de weg, alsmede op aanvragen op vergunning voor de uitoefening van beurtvaartdiensten en afhaal en besteldiensten te water en voor de uitvoering van het algemeen ongeregeld en van beperkt ongeregeld vervoer te water.

Structuur

Commissie bevat tevens een secretariaat. CVV is een ZBO.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/516e094e-9178-45c0-8a42-34b351328d26