Overzicht relaties

Commissie voor overleg over de wegen (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Commissie van Overleg voor de Wegen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De commissie stond de Raad van de Waterstaat bij in de vervulling van zijn taak voor zover betreffende de wegenverbetering.

De adviezen en voorstellen zouden voornamelijk betreffen:

-Uitvoering van het Rijkswegenplan in een bepaalde periode en de verdeling van de kosten daarvan over verschillende dienstjaren;

-Ontwerpen van wijzigingen in het Rijkswegenplan;

-Voorstellen voor de tracés van de nieuw aan te leggen wegen van het Rijkswegenplan;

-Wijzigingen in de tracés van de bestaande wegen van het Rijkswegenplan voorzover de Minister deze van voldoende belang oordeelde;

-Belangrijke voorstellen voor de dwarsprofielen voor de nieuw aan te leggen wegen en de te verbeteren wegen van bet Rijkswegenplan;

-Voorstellen voor de plaats en de afmetingen van de bruggen over de grote rivieren, welke op het Rijkswegenplan voorkwamen en algemene ontwerpen van de bruggen alsmede algemene regels betreffende de breedte-afmetingen van de overige bruggen;

-Andere belangrijke onderwerpen, de wegenverbetering betreffende.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1951 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2470ef2e-c1fe-4a3f-8161-c62cea43dd39
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1976