Overzicht relaties

Cyber Security Raad (V&J)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CSR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2011
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Raad heeft de taak om de regering en private partijen gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid. De Raad stelt prioriteiten in de aanpak van ict-bedreigingen, bekijkt de behoefte aan nadere research &amp; development, en kijkt hoe deze kennis vervolgens het beste kan worden gedeeld met de samenwerkende publieke en private partijen. De Raad zal bij haar werkzaamheden ook nadrukkelijk aandacht hebben voor kernwaarden, zoals het belang van privacy of fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en informatievergaring.</p>

Structuur

<p>Geïnstalleerd op 30 juni 2011.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie en Veiligheid 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/43488d2f-ece8-42c1-9cf1-d53dfd623422