Overzicht relaties

Departementaal Projectbureau Reintegratiebeleid (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DP-R
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

DP-R is tijdelijk ingesteld om departementaalsbreed, integraal een consistente, vernieuwende lijn te ontwikkelen voor de inzet van arbeidsinstrumenten en het te voeren re-integratiebeleid, inclusief de taakverdeling binnen het departement. Het projectbureau coördineert het rijksbreed het uitwerkingstraject van het rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek arbeidsmarktinstrumenten, toets het re-integratiebeleid op consistentie en ontwikkelt de kaders die daarvoor in de toekomst worden aangehouden.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW) 2002 tot 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3904d47b-2fd6-4f6c-9345-afb34ddacc84