Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Stafbureau Agrarische vertegenwoordiging in het buitenland
Agrarische Vertegenwoordiging in het buitenland
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1959
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-De vraagstukken betreffende de bevordering van de afzet naar het buitenland van landbouw-, tuinbouw-, visserij- en voedingsprodukten;

-De technische, wetenschappelijke en economische voorlichting in algemene zin op het gebied van de landbouw, de tuinbouw, de visserij en de voedingsprodukten aan en over het buitenland;

-De aangelegenheden betreffende de organisatie van de landbouwvertegenwoordiging in het buitenland;

-De voorlichting aan de landbouwattachés voor hun taakuitoefening wetenswaardige ontwikkelingen en het geven van leiding aan de informatiestroom, afkomstig van dan wel bestemd voor deze attachés.[1]

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Afdeling Algemene Zaken en Landbouwvertegenwoordiging in het buitenland [1959];

-Afdeling Landbouweconomie [1959];

-Afdeling Landbouwtechniek [1959];

-Afdeling Fyto-sanitaire en veterinaire problemen en kwaliteitscontrole [1959];

-Redaktie Landbouwwereldnieuw [1959];

-Bureau Onderzoek [1959];

-Afdeling Publikaties, tentoonstellingen, films, redaktie “Agricultural Newsletter” [1959];

-Vertaalbureau [1959].[2]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/26e9b999-eadf-4d73-a6d9-2d77a95cd3c8
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1959, 1961, 1966, 1971 

[2] Ibidem