Identiteit
Andere namen
BOB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000
Einddatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van de dienstverlening en politieke leiding ten behoeve van de Belastingdienst</p><p>Algemene juridische advisering</p><p>Behandeling kabinetszaken</p><p>Voorbereiden uitvoering internationale gegevensuitwisseling</p><p>Beleidscontrol</p><p>Internationale taken van algemene aard (internationale bijstand, uitwisselingsprogramma's, bezoeken en activiteiten in het kader van CIAT, OESO en IOTA)</p><p>Interne bedrijfsvoering DGBEL</p>

Structuur

In 2002 opgegaan in Team Juridische Zaken, Team Internationaal, Ondersteuning Managementteam en Team Ondersteuning en Faciliteiten i.v.m. reorganisatie Belastingdienst 2002/2003

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3a64d3e1-5d37-4234-8298-18f47e32036d