Overzicht relaties

Directie Financiële Zaken (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Financiële Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-De behandeling van alle financiële aangelegenheden, het Ministerie en het Landbouw- Egalisatiefonds betreffende, met uitzondering van de controle op de instellingen, ressorterende onder het Landbouw-Egalisatiefonds;

-Samenstellen van begrotingen, raming der middelen, jaarlijkse rekening, uitvoering van regelen betreffende reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten en vacatiegelden, betaalbaarstelling van traktementen, enz., boekhouding, controle op het financieel beheer,welke ingevolge de Comptabiliteitswet 1927 aan de Afd. Comptabiliteit waren opgedragen ;

-Ontwerpen van begrotingen, herziene ramingen, jaarlijkse rekening, boekhouding, welke ingevolge de Comptabiliteitsbeschikking 1945 met betrekking tot het Landbouw-Egalisatiefonds aan de Beheerder van de Centrale Kas waren opgedragen , benevens de werkzaamheden voortvloeiende uit het Centraal Kasbeheer van het P.V.C. apparaat;

-Comptabiliteit Interne Dienst van het Ministerie.[1]

Structuur

Onder deze directie ressorteerden:

-Comptabiliteit XIe Hoofdstuk der Rijksbegroting [1951 - 1959];

-Centraal Kasbeheer en Hoofdadministratie van het Landbouw-egalisatiefonds en het PVC apparaat [1951 - 1959];

-Afdeling Comptabiliteit Interne Dienst [1959].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7dd09d97-3232-464c-a78c-d3b2365c68f7
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959

[2] Ibidem