Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Kabinet
Andere namen
KAB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De stafdirectie Kabinet (KAB) ondersteunt de Minister en Staatssecretaris van LNV en de ambtelijke leiding, de Bestuursraad. De directie adviseert hen over politiek, beleidsstrategie en crisisbeheersing. Ze signaleert relevante ontwikkelingen voor de beleidsterreinen landbouw, natuur en voedselkwaliteit en coördineert de internationale relaties van LNV. Tot deze directies behoren ook de medewerkers die vanuit LNV-bureaus over de hele wereld de buitenlandse belangen van de Nederlandse landbouw en landbouwbedrijven behartigen. Daarnaast voert deze directie het secretariaat voor verschillende overleggen en behandelt ze protocollaire taken zoals ministersbezoek. </p>

Structuur

<p>Tot omstreeks 1984 bekend onder de naam Kabinet van de Minister.</p><p>Tussen 1984 tot 1994 bekend onder de naam Kabinet, daarna onder de naam Directie Kabinet.</p><p>Per 1 maart 2004 opgevolgd door het Bureau Bestuursraad.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau Bestuursraad (LNV) 2004
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9707d8a0-d5c7-4a0a-8d6f-6510bba80844