Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centrale Directie Juridische Zaken
Andere namen
CDJIZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1984
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

De hoofddirectie Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:a. de sector Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht;b. de sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken;c. de sector Infrastructuur en Omgeving;d. de sector Spoor en Weg;e.de sector Luchtvaart;f. de sector Scheepvaart; eng.de sector Water.De Hoofddirectie Juridische Zaken en haar onderdelen hebben de volgende taken:a. de hoofddirectie Juridische Zaken:

i. het tot stand brengen van de wetgeving en regelgeving van het ministerie en de bestuurlijk-juridische advisering ten behoeve van de bewindspersonen, de algemene leiding, de centrale diensten en de beleidsdirectoraten-generaal van het ministerie;

ii. het zorgdragen voor en borgen van de bestuurlijke en juridische kwaliteit van de producten van het ministerie;

iii. het vertegenwoordigen van het ministerie in externe organen voor algemene bestuurlijk-juridische onderwerpen;

iv. het behandelen van bezwaarprocedures en beroepsprocedures, waaronder begrepen het vertegenwoordigen van de bewindspersonen en het ministerie in deze procedures, met uitzondering van procedures die verband houden met de bevoegdheden van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

v. het signaleren van en rapporteren over bestuurlijk-juridische ontwikkelingen die voor het hele ministerie van belang zijn; en

vi. het initiëren van innovatie op bestuurlijk-juridisch terrein door onderzoek, verkenningen en beleidsontwikkeling;

b. de sector Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht:

de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op het algemeen wetgevingsbeleid en het wegenverkeersrecht;

c. de sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken:

de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op privaatrecht, algemeen bestuursrecht, Europees en internationaal recht en bestuurlijke aangelegenheden;

d. de sector Infrastructuur en Omgeving:

de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op: i. aanleg en beheer van infrastructuur en daarmee samenhangende beleidsvraagstukken van mobiliteit;

ii. algemene aangelegenheden betreffende milieu, natuur en ruimtelijke ordering;

iii. veilig vervoer van gevaarlijke stoffen;

e. de sector Spoor en Weg:

de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op beroepspersonenvervoer en het goederenvervoer over spoor en weg;

f. de sector Luchtvaart:

de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op luchtvaart, luchtruim en luchthavens;

g. de sector Scheepvaart:

de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op havens, zeescheepvaart en binnenvaart;

h. de sector Water:

de onder sub a genoemde taken, voor zover die betrekking hebben op waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en waterbestuur.

Onder de hoofddirecteur Juridische Zaken ressorteren in ieder geval nog de volgende functionarissen:a. de directiesecretaris;b. de medewerker DIM; c. de managementassistenten.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 2010
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1984 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ae109c70-5d5c-4670-8e53-c0e6ebfeab77