Overzicht relaties

Kabinet van de Minister (LV, LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

Het kabinet had taken omtrent:

-Behandeling van aangelegenheden van algemene aard, van secretariaatsaangelegenheden van de Minister en de Secretaris-Generaal en van zaken, welke op last van de Minister bij het Kabinet behandeld werden;

-Het verlenen van bijstand aan de Secretaris-Generaal. Onderhouden van het contact met het Kabinet der Koningin, de Griffies der Staten-Generaal en het Secretariaat van de Ministerraad;

-Regeling van ontvangsten;

-Koninklijke en andere onderscheidingen;

-Behandeling van de adviezen over naturalisatieverzoeken;

-Ontvangst en verdeling over de algemene directies en algemene hoofdafdelingen van de tot de Minister en de Secretaris- Generaal gerichte stukken.[1]

 

Structuur

Onder het Kabinet ressorteerden de afdeling Post- en Archiefzaken en het Vertaalbureau, zomede de Bedrijfszelfbescherming.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Documentatie (LVV) 1951 tot 1958
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fa689ae2-ce7c-4dfd-9b98-4adae81ce4ba
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976

[2] Ibidem