Overzicht relaties

Kustwacht Samenwerkingsorganisatie (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ingesteld op 26 februari 1987 door ondertekening van de 'Overeenkomst voor de Kunstwacht' door de Ministers van Verkeer en Waterstaat, Justitie, Financiën, Landbouw en Visserij, Defensie en Binnenlandse Zaken.

Structuur

Hieronder valt de begeleidingscommissie voor de Kust wacht en tevens de Kustwachtcentrum. De kustwachtcentrum heeft als taak: het tot stand brengen van een nauwe operationele samenwerking tussen de verschillende Rijksdiensten die belast zijn met taken op de Noordzee op het gebied van toezicht en opsporing van strafbare feiten.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1987 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f100776c-7339-4843-9921-d6f31e26c9da