Overzicht relaties

Produktschap voor groenten en fruit (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor groenten en fruit
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Bedrijfschap had taken omtrent teelt, import, afzet en be- en verwerking van gewassen en fruit (w.o. zuidvruchten). Voor de producten van deze gebieden was het Bedrijfschap monopoliehouder.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/376a91d9-5c5c-4405-ab73-5c6b244bc556
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959