Overzicht relaties

Produktschap voor Landbouwzaaizaden (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor zaaizaad en pootgoed voor akker- en weidebouw
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Bedrijfschap had taken omtrent de alzet van, de handel in, en de in- en uitvoer van zaaizaad en pootgoed, met uitzondering van het onder het gebied van het Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten vallende zaaizaad.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/57ed9ccd-2d93-4556-8999-e1002707a2cc
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959