Overzicht relaties

Produktschap voor pluimvee en eieren (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor pluimvee en eieren
Pluimvee en eierenaankoopbureau
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Bedrijfschap had taken omtrent de pluimveeteelt, zomede de teelt van voor de voedselvoorziening in staat gehouden soorten van dieren, die gewoonlijk in het vrije veld liepen, met inbegrip van duiven en bijen; de afzet van, de handel in en de be- en verwerklng van pluimvee, slachtgevogelte en gedood wild, zomede van de overige hiervoor genoemde soorten van dieren, levend of gedood; de afzet van, de handel in en de be- en verwerking van eieren, ongeacht of deze waren bewerkt of verwerkt, alsmede de produktie en de afzet van, de handel in en de be- en verwerking van producten, welke geheel of gedeeltelijk bestaan uit bewerkte of onbewerkte, verwerkte of onverwerkte bestanddelen van eieren.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/50770606-595e-4892-a448-f842e9f5c9b0
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959