Overzicht relaties

Produktschap voor tuinbouwzaden (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor tuinbouwzaden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f55d4732-f776-42b2-b676-98bc12e0c704
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1959