Overzicht relaties

Produktschap voor veevoeder (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor veevoeder
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Bedrijfschap had taken omtrent de bereiding van veevoeder, ongeacht of dit een enkelvoudig of samengesteld product was, met uitzondering van de productie van veevoeder, dat als afval of bijproduct verkregen werd; benevens de afzet van, de handel in en de in- en uitvoer van alle veevoeders, met uitzondering van hooi, stro en ander ruwvoeder.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9f17b214-7433-42ef-b6de-8f78275e7d2d
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959