Overzicht relaties

Produktschap voor Zuivel (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor Zuivel
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het produktschap had taken omtrent de afzet van, de handel in en de be- en verwerking van melk, zomede de productie van en de handel in zuivel- en melkproducten in de ruimste zin.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/49d5538c-cd17-4b1e-9a1f-cb548d1b6c31
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959