Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

Het stafbureau had taken omtrent:

-Het informeren en adviseren met betrekking tot al hetgeen de Minister behoefde voor zijn oordeelvorming en beleidsbepaling in zake algemeen politieke, algemeen economische, financieel-economische en sociaal-economische vraagstukken en het uitvoeren van incidentele opdrachten van welke aard ook, een en ander voor zoveel niet of niet overwegend behorende tot het ressort van de directoraten-generaal en van de algemene directies en afdelingen van het departement.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1971 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bf9c5efe-81cf-432e-8073-6a4584db1771
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1971, 1976