Overzicht relaties

Stuurgroep Herinrichting Personeelsbeleid (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Projectteam Herinrichting Personeelsbeleid
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1984
Einddatum
1985
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verrichten, ondersteunen en coördineren van activiteiten in het kader van de herinrichting van het personeelsbeleid. </p>

Structuur

<p>In 1984 stemde het kabinet in met de rapporten «Herinrichting van hetpersoneelsbeleid in de burgerlijke rijksdienst» en «Beter bestuur doordecentralisatie». Beide rapporten zijn aan de Tweede Kamer aangeboden. Ter bevordering van de herinrichtingsactiviteiten die uit de voorstellen inde rapporten voortvloeien heeft de Adviescommissie Rijksdienst deStuurgroep Herinrichting Personeelsbeleid ingesteld.</p><p>Eindrapportage aangeboden in november 1985.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1984 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/78f62264-110f-4a96-af65-fb0e3af93241