Overzicht relaties

Vaste Commissie Verkeersinfrastructuur (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Voorbereiden van adviezen van de raad of onderdelen daarvan die betrekking hebben op het infrastructuurbeleid ten aanzien van land-, scheepvaart- en railwegen, luchtvaarttereinen en havens, alsmede over het hiermee verband houdende beleid ten aanzien van de verkeersafwikkeling, met inbegrip van alle daaraan verbonden aspecten voor zover deze niet de veiligheid op de weg betreffen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1992 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7dc0826a-0793-49fd-994e-6a12468ad7bb