Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1978
Einddatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De minister desgevraagd of eigener beweging van advies dienen omtrent maatregelen ter voorkoming en bestrijding van wildschade;</p><p>Belanghebbenden desgevraagd of eigener beweging van advies dienen omtrent voorkoming en bestrijding van wildschade;</p><p>Aan partijen advies uitbrengen omtrent de vergoeding van wildschade.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij artikel 3 van de Regeling van 10 oktober 1978 van de minister van LNV o.b.v. de Jachtwet.</p><p>Per 1 april 2002 werden de bepalingen van de Jachtwet vervangen door de Flora- en faunawet. Per 1 april 2002 vervielen de meeste artikelen van de Jachtwet, waaronder de instellingsbepalingen van de wildschadecommissies (Besluit van 12 december 2001, Stb. 2001, 656).</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Faunafonds (LNV, EZ) 2002
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1975 tot 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9d74675e-bc83-4ee8-94eb-8bcbd2ba4c63