Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1978
Einddatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De minister desgevraagd of eigener beweging van advies dienen omtrent maatregelen ter voorkoming en bestrijding van wildschade;</p><p>Belanghebbenden desgevraagd of eigener beweging van advies dienen omtrent voorkoming en bestrijding van wildschade;</p><p>Aan partijen advies uitbrengen omtrent de vergoeding van wildschade.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij artikel 3 van de Regeling van 10 oktober 1978 van de minister van LNV o.b.v. de Jachtwet.</p><p>Per 1 april 2002 werden de bepalingen van de Jachtwet vervangen door de Flora- en faunawet. Per 1 april 2002 vervielen de meeste artikelen van de Jachtwet, waaronder de instellingsbepalingen van de wildschadecommissies (Besluit van 12 december 2001, Stb. 2001, 656).</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Faunafonds (LNV, EZ) 2002
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (I) 1975 tot 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9d74675e-bc83-4ee8-94eb-8bcbd2ba4c63