Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Eerste Afdeling Juridische Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- kennisneming van alle stukken die met de volksvertegenwoordiging worden gewisseld en van alle zaken waarvoor een uitsluitend technische of administratieve behandeling onvoldoende was;

- wetgevende arbeid die niet tot de werkkring van een van de andere afdelingen behoorden. Evenals kennisneming van de wetgevende arbeid van die afdelingen;

- onderwerpen van staats-, administratief –en privaatrecht;

- rechtskundige adviezen aan andere afdelingen;

- militaire justitie –en krijgstucht;

- sociale aangelegenheden;

- uitvoeren van het arbeidsreglement voor werklieden in dienst van het Rijk;

- gratiezaken;

- aanstelling, bevordering en ontslag van de burgerlijke ambtenaren bij het ministerie en de inrichtingen onder het ministerie ressorterend;

- burgerlijke pensioenen;

- wachtgelden;

- kortingen op traktementen en pensioenen wegens schulden;

- uitvoeren van de Hinderwet zover defensie daarbij betrokken was;

- zaken uitvoeren die niet tot de werkkring van andere afdelingen behoorden.[1]

- onderwerpen van internationaal recht, publiekrecht en militair straf –en tuchtrecht (vanaf 1936).[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
1e Afdeling Kabinet van de Minister (Oorlog) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/797aedd9-37ec-4b7b-8504-4b92e54539b2
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1929, 1932 en 1940.

[2] Staatsalmanak 1940.