Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Eerste Afdeling Kabinet van de Minister
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1913
Einddatum
1928
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- zaken op het gebied van het internationaal, publiek-, privaat- en administratief recht

en militair strafrecht;

- burgerlijk personeel (pensioenen en wachtgelden, uitvoering arbeidsreglement/Algemeen Rijksambtenarenreglement.[1]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
1e Afdeling Secretariaat (Oorlog) 1913
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
1e Afdeling Juridische Zaken (Defensie) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1913 tot 1928
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0e659110-90f9-42ee-8979-1e51c34ad01a
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. 2. Overzichten bij de geschiedenis van de organisatie. 2.12 Organisatie op 1 januari 1914.’ Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).