Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Derde Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1917
Einddatum
1940
Geschiedenis

De 3e Afdeling Begroting en Comptabiliteit werd opgericht in 1917. De taken omtrent de begrotingen en de comptabiliteit werd  toen gebundeld in één afdeling. In verband met de omvang van deze taken waren er twee aparte bureaus: één voor de begroting en één voor de comptabiliteit.

Ingevolge de Indische Staatsregeling van 1925 werd de Indische begroting grotendeels in Indië zelf vastgesteld, al was daarna nog wel goedkeuring bij wet nodig. Ondanks deze grotere zelfstandigheid had het departement ook in de jaren-1920 en 1930 nog veel bemoeienis. In dat jaar werd ook de 11e Afdeling Pensioenen opgeheven. De taken werden overgedragen naar  3e afdeling. Hiermee werd de in 1896 doorgevoerde scheiding tussen comptabiliteit en betaalbaarstelling van pensioenen ongedaan gemaakt.[1]

Functies en activiteiten

De taken van de 3e Afdeling waren verdeeld over twee bureaus:

1. Bureau Begroting:
- de samenstelling van de begrotingen (met uitzondering van de West-Indische);
- zaken die behoren tot de werkkring van het Oost-Indische departement van Financiën (uitgezonderd de zaken bij de 2e Afdeling behandeld worden);
2. Bureau Comptabiliteit:
- de uitvoering en verantwoording van de begrotingen van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao voor zover Nederland en het Ministerie van Koloniën betreft;
- aangelegenheden betreffende de rekeningen wegens de koloniale begrotingen;
- huishoudelijke dienst van het ministerie.[2]

- pensioenen (vanaf 1925).

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1917 tot 1940
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A2. Financiën en begrotingen (Koloniën) 1917
Afdeling E1. Comptabiliteit (Koloniën) 1917
11e Afdeling Pensioenen (Koloniën) 1925
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f2e7ad04-5560-4601-ab95-09493aa82623
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 355 en 358.

[2] Staatsalmanak 1918.