Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Elfde Afdeling Pensioenen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1917
Einddatum
1925
Geschiedenis

De 11e Afdeling Pensioenen werd in 1925 opgeheven. De taken van de afdeling verhuisden naar de 3e Afdeling Begroting en Comptabiliteit.[1]

 

Functies en activiteiten

De 11e Afdeling had taken  omtrent:

- betaalbaarstelling van pensioenen, gagementen, verlofsbezoldigingen, riddersoldijen, wachtgelden, onderstanden en tegemoetkomingen;

- regeling en betaalbaarstelling van nog lopende delegaties en van sommige inhoudingen en kortingen;

-  behandeling van verzoeken om duplicaten etc. van pensioensregelingen en gagementsakten.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1917 tot 1927
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling E2. Pensioenen (Koloniën) 1917
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
3e Afdeling Begroting en Comptabiliteit (Koloniën) 1925
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cf717907-7722-4deb-82e7-c17d0b0ba1b0
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 355.

[2] Staatsalmanak 1918.