Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1896
Einddatum
1917
Functies en activiteiten

Afdeling E2. Pensioenen had taken omtrent:

- betaalbaarstelling van pensioenen, gagementen, verlofstraktementen, riddersoldijen, wachtgelden, onderstanden en gratificatiën;

- regeling en betaalbaarstelling van de delegaties en van sommige inhoudingen en kortingen;

- behandeling van verzoeken om duplicaten van pensioensregelingen en gagementsakten.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1896 tot 1917
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau E. Comptabiliteit (Koloniën) 1896
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
11e Afdeling Pensioenen (Koloniën) 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4cdde35d-6f7a-47a7-a867-58e17c15dd68
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1897 en 1917.